Ciało – umysł – emocje

„…Te wewnętrzne siły pacjenta są potężniejsze niż każda ślepa siła, która może być doprowadzona z zewnątrz”

William Garner Sutherland, D.O.

Ciało i umysł, nasze postawy, emocje i myśli nieustannie wzajemnie na siebie wpływają. Osteopatia, terapia czaszkowo-krzyżowa to uruchamianie procesu wewnętrznego zdrowienia – usuwanie bloków napięciowych zapisanych w komórkach ciała, w narządach i w jego fizjologii; to usuwanie skutków wypartych przeżyć, nieodreagowanych, a zapamiętanych emocji, które czasem na trwale zapisują się w ciele, dając poszczególne „chorobowe, bolesne” objawy. Terapeuta stosując techniki osteopatyczne wydobywa wewnętrzne zasoby pacjenta, które pobudzają organizm i uruchamiają siły samoleczenia doprowadzające do stanu równowagi i zdrowia.