OSTEOPATIA

Osteopatia oparta jest na diagnozie klinicznej, nieinwazyjnym badaniu i terapii manualnej.

W badaniu osteopatycznym celem jest odnalezienie pierwotnej dysfunkcji organizmu, mogącej być konsekwencją dawnych urazów, nawet okołoporodowych, chorób infekcyjnych, stresu, operacji, stylu życia. Osteopata diagnozując rozważa patologię medyczną, aspekty psychospołeczne, jak również czynniki emocjonalne.

Stanowi bardzo dobre uzupełnienie do medycyny klasycznej, nie wykorzystuje farmakoterapii.

Jest uznaną dziedziną w systemie medycznym z ponad 100 – letnią tradycją.

Osteopatia kieruje się następującymi zasadami:

  • Organizm ludzki stanowi jedność, osteopatia uznaje zależność pomiędzy ciałem, psychiką i umysłem
  • Budowa ciała i procesy w nim zachodzące są wzajemnie powiązane, zatem organizm to całość w aspekcie strukturalnym i funkcjonalnym
  • Organizm ludzki posiada zdolność do autoregulacji, samoleczenia i przywracania homeostazy

Celem osteopatii jest przywrócenie harmonii u pacjenta i wspieranie powrotu do zdrowia.

Osteopatia zajmuje się całym człowiekiem, nie ogranicza się do wybranych części ciała oraz koncentruje się przede wszystkim na zdrowiu, a nie tylko na objawie chorobowym, skupia się na poprawie jakości życia. Terapia polega na odszukaniu i zwalczaniu dysfunkcji tkankowych i stawowych, emocjonalnych, które mają wpływ na powstawanie objawów.